poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Piramida żywieniowa.

Zadanie jest skierowane dla uczniów klas V i ma charakter projektu.


Projekt „Wiem co jem” jest częścią przedsięwzięcia „Żyję zdrowo i bezpiecznie” realizowanego przez szkoły w Łodzi, które są objęte programem „CYFROWA SZKOŁA”
Cele ogólne projektu:
a)poszerzenie wiadomości dotyczących związku żywienia ze zdrowiem człowieka
b)kształtowanie postaw prozdrowotnych
c)korzystanie z TIK podczas realizacji projektu
d)doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności za realizację podjętych zadań
e)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów